Ahad, 23 Jun 2013

PEMBENIHAN AWAN

Pembenihan Awan

Pembenihan Awan
Proses ini adalah satu perkara yang perlu kita tahu. Jerebu yang melanda adalah satu desakan yang kuat untuk melakukan proses ini walaupun kos yang tinggi.

Terdapat 3 JENIS pembenihan awan iaitu:

Pembenihan dinamik awan
Arus udara menegak terdorong dan lebih banyak air melalui awan. Hal ini membawa pada lebih banyak hujan. Kaedah ini mempunyai 11 peringkat yang berbeza yang terlibat dan setiap kesalahan di salah satu peringkat boleh merosakkan seluruh proses.

Pembenihan Awan Higroskopik
Bahan letupan dan flare digunakan untuk menyebarkan garam melalui bahagian bawah awan. Air tertarik pada garam dan siaznya membesar lalu turun ke bawah sebagai hujan. Teknik ini masih memerlukan banyak kajian.

Pembenihan Awan Statik
Bahan kimia iaitu silver iodide disebarkan ke dalam awan. Kelembapan yang terdapat dalam awan terkondensasi di sekitar kristal. Hal ini membuat awan lebih berkesan dalam penyebaran hujan di tempat – tempat tertentu.


Namun begitu, Pembenihan awan bergantung pada cuaca. Kehadiran awan adalah suatu kemestian.Teknik ini juga bergantung pada suhu dan komposisi awan.

Pembenihan awan amat sangat komplesk cara persediaannya dan mungkin mengambil masa beberapa tahun latihan untuk menghasilkan buah (awan).Tidak ada sistem kawalan di tempat untuk menentukan di mana hujan akan jatuh.


Sumber : Page Saya Sayang Tun Tun Dr Mahathir Mohammad

Sabtu, 22 Jun 2013

PETUA MENGHADAPI JEREBU DAN CUACA PANAS

PETUA MENGHADAPI JEREBU DAN CUACA PANAS

Jerebu

Apakah Tanda dan Gejala Kesan Jerebu Kepada Kesihatan
Kesan-kesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu termasuklah:
 • Terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk.
 • Terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas.
 • Mata terasa pedih dan berair.
 • Hidung berair dan kerap bersin.
 • Kulit badan terasa gatal-gatal.
 • Terasa sakit dada.

Dapatkan rawatan dan nasihat doktor di klinik berhampiran sekiranya anda mempunyai tanda-tanda dan gejala tersebut.

Berikut beberapa nasihat yang majikan edarkan kepada staf-staf berkaitan dengan jerebu. Saya nak kongsikan dengan pembaca semua, semoga sama-sama dapat manfaat daripada nasihat tersebut.
 • Kurangkan aktiviti fizikal di luar rumah.
 • Sentiasa cuba berada di dalam bangunan (indoor). Jika terpaksa berada di luar, anda dinasihatkan menggunakan penutup hidung dan mulut (mask).
 • Pastikan udara di dalam rumah / bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok.
 • Apabila memandu, gunakan penghawa dingin. Pilih operasi (mode) kitaran udara dalaman.
 • Banyak minum air kosong ( sekurang-kurangnya 8 gelas sehari)
 • Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti / menghadiri aktiviti luar.


Bagi ibu dan bakal ibu, boleh baca info melindungi bayi dan kandungan daripada jerebu daripada laman web BabyCentre di sini dan di sini.

Jumaat, 21 Jun 2013

CARA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI ANDROID

CARA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI ANDROID

Android - Cara Meningkatkan Prestasi

 1. Reduce the number of Widget. Widget is an element or part of the graphical interface or GUI in the form of text boxes, buttons, and so on provided information or settings that can be reduced or added by the user. If you use the widget presents a continuously updated information at any time, it will lead to additional processes that suck up memory so the impact on the performance slowdown. For that, it helps you remove some of the widgets that are rarely used.
 2. Turn off Auto Update Apps. Enable the automatic update feature contained in the application settings menu Play Store, it can make your application without having to check constantly updated manually. However these features will certainly weigh on the performance of the phone, especially when all of a sudden your phone to download and install an application while you are running other applications that consume a lot of memory
 3. Turn off Live Wallpaper. Although Live Wallpaper on your mobile phone load display look more attractive but it can slow down the performance of your phone because to make the animation continue to run your phone would be forced to continue to work by turning off Live Wallpaper you can create a moving scroll on the desktop phone to be lighter and smoother.
 4. Close applications running in the background. Did you know that by pressing the home button on the phone, the apps that are running will continue to run in the background. Meanwhile, if you press the back button when the application is running, it will automatically close and shut down the application. Therefore, from now on if you want to open another application do not forget to close running applications. By pressing the back button or turn it off with the help of task killer which can be downloaded for free from the Play Store.
 5. Auto Brightness. Most android phones have been equipped with an ambient light sensor which will check the condition of light around the phone and adjust the screen brightness emitted. However, in addition to wasting energy, active autobrightness also weighed on the performance of mobile.
 6. Move Applications To Micro SD. Moved apps to SD feature is a feature that lets you move the application installation ffor from internal memory to the micro SD card that you pinned. By moving the application installation files to the external memory, the internal memory storage space is becoming increasingly relieved. With an internal memory space will be more relieved, then the performance of the mobile phone became increasingly mild and smoothly.
 7. Autorotate. With autorotate feature, you will change the screen orientation automatically follow the position of the phone in your hand. However, in some cases, the automatic rotation can cause your phone is having lag or pauses that disrupt. Therefore you can turn off autorotate this by going to settings> display and uncheck the box next to the "autorotate screen".
 8. Factory Reset. If you have done the above steps but the results are less satisfactory, reset the device could be a last resort. This is because there are some applications in Android that runs automatically in the background when you first turn on the phone. This does not include the application also displays pop-up ads that besides suck memory usage also uses your internet data.
(Terjemahan Bahasa Melayu oleh Google Translate)

 1. Mengurangkan bilangan Widget. Widget adalah elemen atau sebahagian daripada antara muka grafik GUI atau dalam bentuk kotak teks, butang, dan sebagainya maklumat yang diberikan atau tetapan yang boleh dikurangkan atau ditambah oleh pengguna. Jika anda menggunakan widget membentangkan maklumat yang sentiasa dikemaskini pada bila-bila masa, ia akan membawa kepada proses tambahan yang menghisap memori supaya impak ke atas kelembapan prestasi. Untuk itu, ia membantu anda menghapuskan beberapa widget yang jarang digunakan.
 2. Matikan Update Aplikasi Auto. Membolehkan ciri kemas kini automatik yang terkandung dalam permohonan tetapan menu Play Store, ia boleh membuat permohonan anda tanpa perlu untuk memeriksa sentiasa dikemaskini secara manual. Walau bagaimanapun ciri-ciri ini sudah tentu akan berat kepada prestasi telefon, terutama apabila tiba-tiba telefon anda untuk memuat turun dan memasang aplikasi semasa anda menjalankan aplikasi lain yang menggunakan banyak memori
 3. Matikan Wallpaper Live. Walaupun Wallpaper Live pada telefon bimbit paparan beban anda kelihatan lebih menarik tetapi ia boleh melambatkan prestasi telefon anda kerana membuat animasi terus berjalan telefon anda akan dipaksa untuk terus bekerja dengan mematikan Wallpaper Live anda boleh membuat tatal yang bergerak di telefon desktop untuk menjadi lebih ringan dan licin.
 4. Tutup aplikasi berjalan di latar belakang. Adakah anda tahu bahawa dengan menekan butang rumah pada telefon, aplikasi yang berjalan akan terus berjalan di latar belakang. Sementara itu, jika anda menekan butang belakang apabila permohonan sedang berjalan, ia akan secara automatik menutup dan ditutup permohonan. Oleh itu, mulai sekarang jika anda mahu untuk membuka satu lagi permohonan jangan lupa untuk menutup aplikasi yang berjalan. Dengan menekan butang belakang atau mematikannya dengan bantuan pembunuh tugas yang boleh dimuat turun secara percuma dari kedai Main.
 5. Kecerahan Auto. Kebanyakan telefon android telah dilengkapi dengan sensor cahaya ambien yang akan memeriksa keadaan cahaya di sekeliling telefon dan melaraskan kecerahan skrin dipancarkan. Walau bagaimanapun, di samping membuang tenaga, autobrightness aktif turut memberi kesan kepada prestasi mudah alih.
 6. Pindah Permohonan Untuk Micro SD. Berpindah aplikasi untuk SD ciri adalah ciri yang membolehkan anda bergerak pemasangan ffor permohonan daripada memori dalaman untuk kad SD mikro yang anda pin. Dengan menggerakkan fail pemasangan permohonan untuk memori luaran, memori ruang storan dalaman menjadi semakin lega. Dengan ruang memori dalaman akan lebih lega, maka prestasi telefon mudah alih menjadi semakin ringan dan lancar.
 7. Autorotate. Dengan ciri autorotate, anda akan menukar orientasi skrin secara automatik mengikut kedudukan telefon di tangan anda. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, putaran automatik boleh menyebabkan telefon anda mempunyai lag atau menjedakan yang mengganggu. Oleh itu, anda boleh mematikan autorotate ini dengan pergi ke tetapan> paparan dan jangan tanda kotak bersebelahan dengan "skrin autorotate".
 8. Kilang semula. Jika anda telah melakukan langkah-langkah di atas, tetapi keputusan yang kurang memuaskan, menetapkan semula peranti boleh menjadi pilihan terakhir. Ini adalah kerana terdapat beberapa aplikasi dalam Android yang berjalan secara automatik di latar belakang apabila anda mula-mula menghidupkan telefon. Ini tidak termasuk permohonan juga memaparkan iklan pop-up selain menghisap penggunaan memori juga menggunakan data internet anda.

AMALAN DAN DOA MALAM NISFU SYAABAN

AMALAN DAN DOA MALAM NISFU SYAABAN

Nisfu Syaaban
Nisfu Syaaban bagi tahun 2013 adalah pada 24 JUN 2013. Malam Nisfu Syaaban adalah bermula daripada selepas Maghrib 23 JUN 2013. Ini menandakan umat Islam semakin menghampiri Ramadhan. Umat Islam mempercayai yang pada malam Nisfu Syaaban, amalan akan dibawa naik oleh malaikat untuk ditukar dengan lembaran amalan yang baru setelah setahun berlalu.

Nabi Muhammad s.a.w. menggalakkan umatnya untuk bangun malam dan berjaga serta beriktikaf sepanjang malam kerana tidak mahu amalan diangkat dalam keadaan tidur atau lalai. Malam Nisfu Syaaban merupakan malam yang penuh berkat dan rahmat selepas malam Lailatul qadr.
Di antara amalan-amalan yang digalakkan pada bulan Syaaban adalah :
 • Memperbanyakkan puasa sunat
 • Memperbanyak doa, zikir dan berselawat kepada Rasulullah S.A.W.
 • Bertaubat
Doa Nisfu Syaaban
DOA NISFU SYAABAN

Rabu, 19 Jun 2013

PEKELILING KENAIKAN GAJI KAKITANGAN AWAM 2013

PEKELILING KENAIKAN GAJI KAKITANGAN AWAM 2013

Pekeliling Kenaikan Gaji Kakitangan Awam : Rata-ratanya, masih ramai kakitangan awam yang ingat tentang pengumuman Perdana Menteri berhubung insentif khas kenaikan gaji kakitangan awam pada Mac yang lepas di mana semua kakitangan awam mendapat 1 Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) pada bulan Julai 2013.
Walau bagaimana pun ramai kakitangan awam yang pening dan keliru berkenaan insentif Kenaikan Gaji Tahunan yang diumumkan. Ada yang kata, KGT pada Julai 2013, diawalkan sebab untuk tahun 2014, berkemungkinan tak dapat kenaikan sebab ianya telah diawalkan.
Tapi, dengan keluarnya Pekeliling Kenaikan Gaji Kakitangan Awam yang terbaru dari Jabatan Perkhidmatan Awam ini, segala persoalan mengenai Kenaikan Gaji Tahunan khas yang diumumkan Perdana Menterui tempo hari telah terurai.
Tahun 2013 ini, kenaikan gaji tahunan bagi kakitangan awam adalah sebannyak dua kali iaitu :
 • Kenaikan Gaji Tahunan Biasa (KGT) : April , Januari, Julai, Oktober (2013)
 • Kenaikan Gaji Tahunan Khas : 1 Julai 2013
 • Kenaikan Gaji Tahunan Biasa : April, Januari, Julai, Oktober (2014)
Bermakna, pada tahun 2014, setiap kakitangan awam akan tetap menerima kenaikan gaji tahunan seperti biasa. Tahniahlah kami ucapkan kepada semua kakitangan awam yang mendapat kenaikan gaji tahunan ini.
Untuk memuat turun pekeliling kenaikan gaji kakitangan awam berhubung insentif khas KGT bagi Julai 2013, sila layari :

SUMBER: agendasemasa.com 

Kata Kata Hikmat Salahudin Al-Ayubi

Kata Kata Hikmat Salahudin Al-Ayubi

Kata Kata Hikmat Salahudin Al-Ayubi

 1. Saya meminta KEKUATAN dan ALLAH memberikan saya KESULITAN  untuk membuatkan saya KUAT.
 2. Saya bertanya tentang KEBIJAKSANAAN dan ALLAH memberikan saya MASALAHA untuk DISELESAIKAN.
 3. Saya meminta untuk KEMAKMURAN dan ALLAH memberikan saya FAKULTI dan TENAGA untuk BEKERJA.
 4. Saya meminta KEBERANIAN dan ALLAH memberikan saya BAHAYA untuk DIATASI.
 5. Saya meminta CINTA dan ALLAH memberikan saya orang-orang BERMASALAH untuk di BANTU.
 6. Saya meminta NIKMAT dan ALLAH memberikan saya peluang.
 7. Saya tidak meminta apa-apa untuk diri saya, tetapi saya MENERIMA semua yang saya PERLUKAN.